Jak wyrobić zaświadczenie o urodzeniu w niewoli na Brachypelmy w Inspektoracie Weterynarii? | TerraSklep

Wiedza

 

Postaram się krótko i zrozumiale przedstawić procedurę wyrobienia zaświadczenia o urodzeniu w niewoli na ptasznika, dokumentu niezbędnego przy posiadaniu pająka z rodzaju Brachypelma. Rodzaj Brachypelma, czyli wszystkie ptaszniki, które mają w nazwie Brachypelma są umieszczone na liście CITES aneks B. Cała procedura pozostaje taka sama dla innych zwierząt z listy CITES aneks B, przy niektórych zwierzętach może być inaczej.

 

„CITES - Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem, tzw. Konwencja Waszyngtońska (CITES) - to umowa międzynarodowa, która stała się podstawą dla ochrony dziko występujących populacji zwierząt i roślin gatunków zagrożonych wyginięciem, w drodze kontroli i ograniczania międzynarodowego handlu żywymi zwierzętami i roślinami, rozpoznawalnymi ich częściami i produktami pochodnymi, takimi jak np.: wyroby skórzane, drewniane, instrumenty muzyczne, kości, muszle, nasiona, produkty żywnościowe lub medyczne. CITES przewiduje różne stopnie ochrony dla ponad 30 tys. gatunków zwierząt i roślin. Konwencja sporządzona została w Waszyngtonie, w dniu 3 marca 1973 roku, a Polska ratyfikowała ją w 1989 roku.” Zacznijmy od tego, że obowiązek posiadania i przekazania dokumentów podczas przekazania zwierzęcia z listy CITES jest regulowany prawnie. Przepisy Ustawy o ochronie przyrody nawiązują do wymogów prawa Unii Europejskiej w zakresie międzynarodowego i wewnętrznego handlu gatunkami zagrożonymi wyginięciem. Przepisy nowej Ustawy o ochronie przyrody nakładają na podmioty zajmujące się handlem zwierzętami zagrożonymi wyginięciem obowiązek posiadania i przekazywania nabywcy dokumentacji potwierdzającej legalność pochodzenia okazu. Kopie dokumentów oryginalnych muszą być w ściśle określony sposób poświadczane. Naruszenie tego przepisu (czyli nieposiadanie lub nieprzekazanie dokumentacji) zagrożone jest karą aresztu lub grzywny (Art. 131 pkt 1 Ustawy o ochronie przyrody).

 

Załóżmy taki przykład, mamy samiczkę Brachypelma albopilosum, udana kopulacja, kokon i mamy młode pajączki. Aby sprzedać młode pajączki musimy nowym nabywcom wraz z pająkiem przekazać zaświadczenie o urodzeniu w niewoli, które świadczy o tym, że młode pająki nie są z odłowu tylko pochodzą z naszej hodowli. Zaświadczenie takie wystawia Powiatowy Lekarz Weterynarii lub osoba do tego upoważniona. Należy udać się z podaniem o wydanie zaświadczenia o urodzeniu w niewoli na dane pająki do swojego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii. Najlepiej spytać w sekretariacie kto zajmuję się takimi sprawami. Wzór podania, które należy złożyć powinien wyglądać mniej więcej tak:

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Andrychowie        Andrychów 12.12.2008

 

ul. Kowalska 3

 

23-345 Andrychów

 

Podanie Proszę o wystawienie zaświadczenia o urodzeniu w niewoli na Ptaszniki kędzierzawe Brachypelma albopilosum 200szt, miejsce urodzenia Niwki dn. 13.11.2008

 

Dane prowadzącego hodowlę: Jan Kowalsko ul. Opolska 4 23-646 Niwki

 

podpis data

 

Po złożeniu podania należy złożyć opłatę skarbową w wysokości 17zł. Lekarz, który będzie przyjmował podanie na pewno powie o tym, że trzeba wnieść te opłatę. Dopiero po tym jak dokonamy tej wpłaty i przyjdziemy ponownie do Inspektoratu Weterynarii z potwierdzeniem tej wpłaty lekarz może nam wystawić zaświadczenie. Opłatę można zrobić przez Internet na konto Urzędu miejskiego lub w kasie. Wystarczy podejść do kasy powiedzieć, że chce się wnieść opłatę 17zł, podać swoje dane, bo opłata musi być na nasze dane, kasjerka wystawi potwierdzenie wpłaty i możemy od razu udać się z powrotem do Inspektoratu Weterynarii. Po dostarczeniu potwierdzenia wpłaty lekarz weterynarii powinien nam wystawić zaświadczenie. Lekarz ma prawo sprawdzić hodowlę, będzie chciał zobaczyć młode pająki, policzyć je.. Jednak jeżeli nie będzie żadnych zastrzeżeń lekarz ma obowiązek wystawić nam te zaświadczenie.

 

Załóżmy, że dostaliśmy zaświadczenie i możemy teraz legalnie się ogłaszać i sprzedawać nasze Brachypelmy. Jeżeli jesteśmy osobą prywatną bez działalności gospodarczej Inspektorat powinien nam wystawić tyle zaświadczeń ile sztuk pająków jest wpisanych na tym zaświadczeniu, czyli 200szt. Natomiast jeżeli mamy działalność dostaniemy jedno zaświadczenie i kopie musimy sami zrobić. Ta kwestia nie jest dokładnie określona, ale wydaje mi się że to dobra metoda. Więc tak, robimy większą ilość kopii zaświadczenia. Każde zaświadczenie numerujemy kolejno, umieszczamy zapis o zgodności z oryginałem i się podpisujemy pod tym zapiskiem. A przy sprzedaży przykładowo 1szt, wpisujemy dane nowego właściciela, wpisujemy, że sprzedano 1szt, wpisujemy datę sprzedaży i podpis. To wszystko można wypisać odręcznie, poniżej treści zaświadczenia. Jeśli nowy właściciel zapragnie sprzedać dalej owego pająka robi podobnie, wpisuje dane nowego właściciela poniżej albo obok to nie istotne, wpisuje date i podpisuje się. W ten sposób każda Brachypelma ma coś takiego jak karta pojazdu w samochodzie. Z jednego papierka wiadomo kiedy i gdzie pająk się urodził, ilu miał właścicieli i jaki jest stary. Jeśli sprzedajemy na przykład 10szt pająków jednej osobie należy jej dodać do pająków 10szt sztuk zaświadczeń ponumerowanych kolejno. Numeracja musi być ciągła w naszym przypadku 0d 1 do 200. Ważne jest też to, aby zapisywać sobie komu sprzedajemy pająka i jaki numer zaświadczenia tej osobie daliśmy. Procedura numerowania zaświadczeń pozwala na szybkie oczyszczenie z zarzutów w przypadku kontroli policji lub rozprawy sądowej. Ponieważ policja sprawdzi drogę zaświadczenia od źródła czyli od Inspektoratu. I jeżeli ktoś przerobi sobie nasze zaświadczenia na inną Brachypelmę na przykład na boehmei. Policja sprawdzi w Inspektoracie po pieczątce na zaświadczeniu czy było wystawione takie zaświadczenie , Inspektorat powie że było wystawione ale na inny gatunek, następnie policja sprawdzi hodowcę czyli nas. My powiemy że sprzedawaliśmy pająki z zaświadczeniami i pokażemy że mamy całe zestawienie komu wydaliśmy zaświadczenie o jakim numerze. I wyjdzie, że jesteśmy w porządku. A jeśli któryś z naszych klientów przerobił sobie zaświadczenie to teraz za to odpowie. Odpowie za posiadanie pająka bez dokumentów. Co jeszcze nie jest takie straszne. Jednak podrabianie dokumentów wystawianych przez Inspektorat Weterynarii czyli placówkę urzędową to już duże wykroczenie. Więc nie radzę nikomu tego robić. Pozostaje pytanie co zrobić jeśli kupiliśmy pająka bez zaświadczenia. Można kupić nowego takiego samego pająka z zaświadczeniem. Zawsze lepiej mieć papier chociaż na jednego pająka niż w ogóle.

 

Mam nadzieję, że komuś się przyda ten artykuł i pomoże w uzyskaniu zaświadczenia. Jeśli spotkacie trudności podczas wyrobienia zaświadczenia chętnie służę pomocą. Ludzie w Inspektoracie mogą mieć pewne braki w wiedzy na ten temat, z tego mogą powstać pewne trudności, jednak nie należy się zrażać tylko wszystko wyjaśnić albo wydrukować ustawy, które mówią o obowiązku posiadania takiego zaświadczenia. W Polsce od 1 maja obowiązują bezpośrednio odpowiednie przepisy prawa wspólnotowego - rozporządzenia 338/97 (wersja zaktualizowana w Rozp. 1497/2003 oraz Rozp. 834/2004); 1808/2001; 776/2004. Lista gatunków, handel którymi podlega ograniczeniom, znajduje się w aneksach (A-D) do Rozporządzenia 338/97 (wersja zaktualizowana w Rozp. 1497/2003 http://europa.eu.int/eur-lex/pl/dd/docs/2003/32003R1497-PL.doc ).

 

Źródło:

Art. 64 ust 1 ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 - ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 338/97 - http://srodowisko.ekologia.pl

http://www.salamandra.org.pl

Obowiązki,kompetencje i podstawy prawne działania Inspekcji Weterynaryjnej w przedmiocie obrotu gatunkami zagrożonymi wyginięciem w ramach projektu Wsparcie współpracy pomiędzy instytucjami kontrolującymi obrót gatunkami fauny i flory zagrożonymi wyginięciem. Warsztat został zorganizowany dla Inspekcji Weterynaryjnej 28 września 2005 r.